COR group safety & security

Safety & risk management razminiranje

 • projektiranje i tehničko savjetovanje
 • procjena rizika
 • otkrivanje i otklanjanje MES-a i NUS-a i njihovih dijelova
 • miniranje pri razminiranju
 • kontrola kvalitete
 • trening, razvoj i edukacija
Kontaktirajte nas

Security zaštita osoba i imovine

 • izrada sigurnosnih audita
 • zaštitari
 • tjelohranitelji
 • redari
 • pratnja vrijednosti
 • Urban Protection training center
 • međunarodni certifikati
Kontaktirajte nas

Fire protection zaštita od požara

 • usluge vatrogasnog dežurstva
 • poslovi zaštite od požara
 • nadzor, čuvanje i ostale zaštitne djelatnosti
Kontaktirajte nas

Facility management čišćenje i održavanje objekata

 • čišćenje i održavanje svih vrsta objekata
 • poslovi kućnog majstora
 • upravljanje objektima
 • održavanje javnih površina
 • upravljanje i održavanje športskih građevina
Kontaktirajte nas

Contact us Kontaktirajte nas

About us O nama

Naziv i skraćeni naziv tvrtke:
COR d.o.o. za razminiranje i zaštitu osoba i imovine
Sjedište tvrtke:
A. G. Matoša 9, 34000 Požega
Uprava društva:
Dražan Raštegorac, direktor

Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Slavonskom Brodu
MBS: 050048058
Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000,00 kn
Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj računa:
Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, IBAN: HR1423860021115017249
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, IBAN: HR1523600001102125158
Politika sustava upravljanja